Vải Nhám- Giấy Nhám

thông tin liên hệ
Ms Thảo
TP. Kinh Doanh - 0902 763 318

Mr Lĩnh
Giám Đốc - 0908 892 227

Băng Keo, Màng PE CO

PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Trắng
PE CO Trắng
PE CO Trắng
PE CO Trắng
PE CO Trắng
PE CO Trắng
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục trong màu
Băng keo đục trong màu
Màng Pe quấn Pallet
Màng Pe quấn Pallet
Màng Pe
Màng Pe