Vải Nhám- Giấy Nhám

thông tin liên hệ
Ms Thảo
TP. Kinh Doanh - 0902 763 318

Mr Lĩnh
Giám Đốc - 0908 892 227

Nhám Cuộn

Nhám cuộn K51_P
Nhám cuộn K51_P
Nhám cuộn Hà Mã
Nhám cuộn Hà Mã
Nhám cuộn JB5
Nhám cuộn JB5
Nhám cuộn Ó 2 đầu
Nhám cuộn Ó 2 đầu
Nhám cuộn K51 Hà Mã
Nhám cuộn K51 Hà Mã
Nhám cuộn Ó địa cầu
Nhám cuộn Ó địa cầu