Vải Nhám- Giấy Nhám

thông tin liên hệ
Ms Thảo
TP. Kinh Doanh - 0902 763 318

Mr Lĩnh
Giám Đốc - 0908 892 227

Keo 502

Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502

Vải nhám, giấy nhám

Nhám cuộn K51_P
Nhám cuộn K51_P
Nhám cuộn Hà Mã
Nhám cuộn Hà Mã
Nhám cuộn Ó 2 đầu
Nhám cuộn Ó 2 đầu
Nhám cuộn K51 Hà Mã
Nhám cuộn K51 Hà Mã
Nhám Xếp Hồ Phát
Nhám Xếp Hồ Phát
Nhám Tờ Sharpness Số 1 2 3
Nhám Tờ Sharpness Số 1 2 3
Nhám Tờ Goldsun
Nhám Tờ Goldsun
Nhám Tờ Vải Con Ó
Nhám Tờ Vải Con Ó
Nhám Tờ Vải Sankyo
Nhám Tờ Vải Sankyo
Nhám Tờ Cá Ngựa
Nhám Tờ Cá Ngựa
Nhám Thùng Bò Cạp AX63, X62BT
Nhám Thùng Bò Cạp AX63, X62BT
Nhám giấy E08
Nhám giấy E08

Băng Keo Màng PE CO

PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Đen
PE CO Trắng
PE CO Trắng
PE CO Trắng
PE CO Trắng

Bùi Nhùi

Bùi nhùi cước
Bùi nhùi cước
Bùi nhùi tím Handsome
Bùi nhùi tím Handsome
Bùi nhùi tím Handsome
Bùi nhùi tím Handsome
Bùi nhùi tím KM
Bùi nhùi tím KM
Bùi Nhùi TX 320
Bùi Nhùi TX 320
Bùi Nhùi TX 320
Bùi Nhùi TX 320
Bùi Nhùi TX 320
Bùi Nhùi TX 320

Đá Mài Đá Cắt

Đá Cẳt Corolla
Đá Cẳt Corolla
Đá Cắt SMS
Đá Cắt SMS
Đá Cắt Tiger Chipper
Đá Cắt Tiger Chipper
Đá cắt  tiger chipper
Đá cắt tiger chipper
Đá Mài Tiger Chipper
Đá Mài Tiger Chipper
Đá cắt Superthin
Đá cắt Superthin
Đá cắt cá heo
Đá cắt cá heo